Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Gmina Zawadzkie

Andżelika Luba

ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
Tel: 77 46 23 119, 77 46 23 135
EmailFacebookWeb

Gmina Zdzieszowice

Jolanta Pasdzior

ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Tel: 77 40 64 455
EmailFacebookWeb
43-Malgorzata-Sawczuk-Wrobel-UG-Zebowice.jpg

Gmina Zębowice

Małgorzata Sawczuk-Wróbel

ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
Tel: 77 42 16 076 
EmailFacebookWeb

Współpraca