Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Program LIFE

 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu.

 

Podprogram na rzecz środowiska

I Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

II Przyroda i różnorodność biologiczna

III Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Podprogram na rzecz klimatu

I Ograniczenie wpływu człowieka na klimat (łagodzenie skutków zmiany klimatu)

II Dostosowanie się do skutków zmian klimatu

III Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

 

Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3 456 mln euro w tym na dziania na rzecz środowiska- 2,592 mln euro oraz na rzecz klimatu- 864 mln euro. Budżet przewidziany na finansowanie projektów w perspektywie finansowej 2014-2017 wynosi 1 347 mln euro w ramach podprogramu na rzecz środowiska oraz 449 mln euro na podprogram działań na rzecz klimatu.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w Polsce, działając od roku 2008 na mocy Porozumienia z Ministerstwem Środowiska. Zapewnia wsparcie polskim Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków LIFE i udziela dofinansowania jako Instytucja współfinansująca.

 

Szczegółowe informacje odnośnie Programu LIFE dostępne są na stronach www:

  1. Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi LIFE (w jęz. angielskim): https://ec.europa.eu/easme/en/life/
  2. Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcona programowi LIFE (w jęz. polskim): http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

 

Współpraca