Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

01-Opole-Tomasz-Krystosek

Kierownik Projektu LIFE

Maciej Rojewski

ul. Hallera 9, pok. 104.1
45-867 Opole
Tel: 77 448 21 64
EmailFacebookWeb

Gmina Walce

Maria Wacław

ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
Tel: 77 46 67 545
EmailFacebookWeb

Współpraca