Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

29-Paczkow-Kula-Dorota.jpg

Gmina Paczków

Dorota Kula

ul. Rynek 1
48-370 Paczków
Tel: 695 234 641
EmailFacebookWeb
30-Pokój-Tekieli_Izabela

Gmina Pokój

Izabela Tekieli

ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Tel: 77 46 93 085 w.19
EmailFacebookWeb
31-Praszka-Agnieszka-Kalwak-Sliwka.jpg

Gmina Praszka

Agnieszka Kałwak-Śliwka

Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
Tel: 34 35 92 456
EmailFacebookWeb
32-Gmina-Proszkow-Weronika-Klosa.jpg

Gmina Prószków

Weronika Klosa

ul. Opolska 17
46-060 Prószków
Tel: 77 40 13 741
EmailFacebookWeb

Gmina Prudnik

Aleksandra Kortz

ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
Tel: 77 40 66 210
EmailFacebookWeb

Współpraca