Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Gmina Lewin Brzeski

Weronika Markiewicz

ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
Tel: 77 42 46 644
EmailFacebookWeb
19-Lubsza-Aneta-Rzepka.jpg

Gmina Lubsza

Aneta Rzepka

ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
Tel: 77 4118630 wew. 139
EmailFacebookWeb

Współpraca