Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

04-Gmna-Dabrowa-Patrycja-Dobrowolska.jpg

Gmina Dąbrowa

Izabela Warzyc

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa
Tel: 77 464 10 10 w. 203
EmailFacebookWeb

Gmina Dobrodzień

Paulina Malik

Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Tel: 34 35 75 100 w.25
EmailFacebookWeb

Współpraca