Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

PARTNERZY

PARTNERZY PROJEKTU

 

Obraz przedstawia mapę obszaru realizacji projektu LIFE. Kolorem brązowym oznaczono obszar województwa opolskiego jako beneficjenta koordynującego, a także obszar Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Ołomunieckiego po stronie Czech.

Obraz przedstawia herb Kraju Morawsko-Śląskiego, Czechy.

Kraj Morawsko – Śląski

 

Obraz przedstawia herb Kraju Ołomunieckiego, Czechy.

Kraj Ołomuniecki

 

Obraz przedstawia logo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 

Obraz przedstawia Godło Narodowe z podpisem Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 

 

Obraz przedstawia logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Obraz przedstawia logo Opolski Alarm Smogowy.

Opolski Alarm Smogowy

 

Obraz przedstawia logo Business Centre Club, Loża Opolska.

Business Centre Club – Loża Opolska

 

 

 

Współpraca