Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Gmina Tarnów Opolski

Izabela Kozubek

ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
Tel: 77 46 40 888
EmailFacebookWeb
39-Dominika-Szmolka-UG-Turawa.jpg

Gmina Turawa

Dominika Szmolka

ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
Tel: 77 42 12 072 wew. 123
EmailFacebookWeb

Współpraca