Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

34-Gmina-Radlow-Piotr-Dubiel.jpg

Gmina Radłów

Angelika Kubik

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów
Tel: 34 35 99 005 wew.209 
EmailFacebookWeb

Gmina Rudniki

Marlena Augustyniak

ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
Tel: 34 3595-072 wew. 25
EmailFacebookWeb

Współpraca