Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Dnia 30 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr XXXVI/368/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Pełna treść uchwały dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego:

https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-xxxvi3682021-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-11-2021r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-opolskiego-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploatacji/

 


Od dnia 1 listopada 2017 r. zaczęła obowiązywać Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach administracyjnych województwa opolskiego wprowadzono się ograniczenia obejmujące cały rok kalendarzowy określone „uchwałą antysmogową”.

Pełna treść Uchwały:

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/2488/akt.pdf

Współpraca