Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Koordynatorzy POP

Gminni Koordynatorzy POP są do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z Gminnym Koordynatorem POP w swojej gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

Gmina Głogówek

Klaudia Maciossek

ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
Tel: 77 40 69 924
EmailFacebookWeb

Gmina Głubczyce

Gmina Głubczyce

ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
Tel: +48774853021
FacebookWeb

Gmina Głuchołazy

Mateusz Seretny

ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
Tel: 530818733
EmailFacebookWeb

Gmina Gogolin

Anna Piosek

ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
Tel: 77 40 76 840
EmailFacebookWeb
10-Gorzow-Slaski-Anna-Ptak.jpg

Gmina Gorzów Śląski

Anna Ptak

ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Tel: 34 35 05 710 w.158
EmailFacebookWeb

Gmina Grodków

Arkadiusz Broda

ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
Tel: 77 40 40 344
EmailFacebookWeb

Współpraca