Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Klimatyczne Spotkania z Life ArchiClima

Na zaproszenie Life_ArchiClima zespół Life wspólnie z Zespołem Polityki Ekologicznej DOŚ – UMWO uczestniczył w spotkaniu z zakresu Błękitno Zielonej […]

To już 15 lat LIFE z NFOŚIGW

Wydarzenie otworzył i przywitał gości Pan Sławomir Mazurek z-ca Prezesa Zarządu NFOŚIGW, w czasie sesji plenarnej swoje wystąpienia mieli: Ministra […]

KAMPANIA REKLAMOWA PROJEKTU LIFE

Być może słyszeliście już jak Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła na antenie różnych stacji radiowych opowiada o nas? Albo przeczytaliście […]

Program LIFE działa i przynosi efekty!

Program LIFE działa i przynosi efekty! Celem projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl jest podniesienie kompetencji administracji samorządowej dotyczącej ochrony powietrza. Codzienna wspólna praca, […]

25.10.2023 – XI i XII SEMINARIUM

Za nami kolejne seminarium w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 […]

19.10.2023 – SPOTKANIE Z LIFE COALA CZ

19 października 2023 roku na zaproszenie przedstawicieli Morawskośląskiego Centrum Energetycznego gościliśmy w Ostrawie w Kraju Morawsko-Śląskiego który jest partnerem Projektu […]

Współpraca