Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

21.05.2022 – 30-LECIE PROGRAMU LIFE

21 maja 2022 Unia Europejska obchodzi 30-lecie funkcjonowania programu LIFE – instrumentu finansującego działania na rzecz środowiska i klimatu.
Wspólnie z Gminnymi Koordynatorami Programy Ochrony Powietrza samorządów województwa opolskiego świętujemy z European Commission.
Głównym celem programu, zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską, są praktyczne działania, wspierające wdrażanie w poszczególnych krajach unijnych wytycznych w zakresie ochrony środowiska.

Od października 2020 roku w województwie działa LIFE, tj. Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Dzięki systemowemu podejściu do zarządzania jakością powietrza którym oddychamy zmienia się jakość naszego życia.
    Zyskujemy szansę przekazania czystej i zielonej Opolszczyzny następnym pokoleniom.

 

Współpraca