Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Wstępne porozumienie w sprawie czystszego powietrza w UE

Czystsze powietrze do 2030 r.

 

Dzięki zmienionej dyrektywie w sprawie jakości powietrza roczna wartość dopuszczalna dla głównego zanieczyszczenia – pyłu zawieszonego (PM2,5) – zostaje zmniejszona o ponad połowę. Regularny przegląd norm jakości powietrza w celu ich ponownej oceny, zgodnie z najnowszymi dowodami naukowymi oraz postępem społecznym i technologicznym, pomoże UE na drodze do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia powietrza najpóźniej do 2050 r., w synergii z wysiłkami na rzecz neutralności klimatycznej.

 

Więcej w artykule – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_886

Współpraca