Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

KOMUNIKAT GIOŚ z DNIA 29.02.2024 r. W SPRAWIE NAPŁYWU MAS POWIETRZA NIOSĄCYCH PYŁ DROBNY ZNAD SAHARY

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza  niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w ciągu najbliższych dni, tj. 1 i 2 marca mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu drobnego. Napływ ten może być zauważalny w wynikach pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego w Polsce mają wystąpić w dniu 1 marca br. i będą przemieszczać się z południa, przez centrum, na północ kraju.

 


Data wystąpienia: 1-2.03.2024 r.


Źródła danych:

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 21:00 UTC 29 lutego br. (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202402292100)

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 06:00 UTC (mapa powyżej) i 12:00 UTC (mapa poniżej) 01 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403010600)

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 15:00 UTC (mapa powyżej) i 21:00 UTC (mapa poniżej) 01 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403012100)

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 03:00 UTC (mapa powyżej) i 12:00 UTC (mapa poniżej) 02 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403021200)

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 01 marca br. (portal Jakość Powietrza  GIOŚ https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Współpraca