Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO I INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 11.01.2024 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim i miasto Opole dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Brzegu przy ul. Poprzecznej wyniosło 102,0 µg/m3, Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 160,5 µg/m3, Opolu przy ul. Koszyka wyniosło 191,7 µg/m3, Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 107,5 µg/m3 i Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 204,2 µg/m3.

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 12.01.2024 r. na terenie województwa opolskiego.


Data wystąpienia 12.01.2024 r.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych:

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11503

Współpraca