Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA I O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 10.01.2024 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiatach: brzeskim,  głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, oleskim, miasto Opole i nyskim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Brzegu przy ul. Poprzecznej wyniosło 169,0 µg/m, Głubczycach przy ul. Ratuszowej wyniosło 209,9 µg/m3, Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 203,3 µg/m3, Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 194,7 µg/m3, Opolu przy ul. Koszyka wyniosło 336,7 µg/m3, Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 174,9 µg/m3 i Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 223,2 µg/m3

Prognozuje się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 11.01.2024 r. na terenie województwa opolskiego w powiatach: brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, miasto Opole i powiecie oleskim oraz  ryzyko przekroczenia poziomu informowania w powiecie: głubczyckim.


Data wystąpienia 11.01.2024 r.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych:

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11484

Współpraca