Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Program LIFE działa i przynosi efekty!

Program LIFE działa i przynosi efekty!

Celem projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl jest podniesienie kompetencji administracji samorządowej dotyczącej ochrony powietrza.

Codzienna wspólna praca, wymiana doświadczeń, zwiększanie świadomości społecznej i wsparcie finansowe przynoszą efekty.

Dzięki gminnym koordynatorom i wykorzystaniu regionalnych i krajowych programów dofinansowania, w ostatnich trzech latach udało się wymienić w gospodarstwach domowych w naszym regionie ponad 12 tysięcy nie ekologicznych i nieefektywnych źródeł ogrzewania.

Wdrażany w przyszłym roku system monitorowania jakości powietrza na terenie województwa opolskiego będzie systemem otwartym, dającym możliwość włączenia i rozbudowy o kolejne czujniki.

Kolejne lata będą kontynuacją dobrych praktyk w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza w naszym województwie.

 

Program LIFE działa i przynosi efekty!
Program LIFE działa i przynosi efekty!

Współpraca