Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

19.10.2023 – SPOTKANIE Z LIFE COALA CZ

19 października 2023 roku na zaproszenie przedstawicieli Morawskośląskiego Centrum Energetycznego gościliśmy w Ostrawie w Kraju Morawsko-Śląskiego który jest partnerem Projektu LIFE – System zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim
W czasie spotkania została zaprezentowana struktura działalności MEC w Ostrawie oraz realizowane i wspierane projekty z zakresu ochrony środowiska, krajobrazu, rozwoju elektromobilności i zmian klimatu.
Zespół Opolskiego projektu LIFE kompleksowo przestawił cele, zadania i działania projekt, które w głównej mierze skierowana są na zwiększenie zdolności administracji samorządowej oraz na poprawę jakości powietrza w województwie poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.
Spotkanie było okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń, poruszenia ważnych kwestii związanych z legislacją, błękitno-zielona infrastruktura czy OZE.
Całe spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Liczymy na kolejne spotkania, które są bardzo pomocne w realizacji wspólnych celów regionów sąsiadujących.

Współpraca