Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA PROJEKTU LIFE W LOKALNEJ PRASIE

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu LIFE, na terenie województwa opolskiego w lokalnej prasie ukazał się artykuł, w którym znaleźć można informacje o założeniach i celach projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Koordynatorem Programu Ochrony Powietrza, który udzieli Państwu wsparcia i pomocy w podejmowaniu działań inwestycyjnych związanych z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania i termomodernizacją budynków. Zapytaj eksperta – wspólnie zadbajmy o czyste powietrze!

Informacje kontaktowe znajdują się w treści artykułu oraz na naszej stronie internetowej -> https://powietrze.opolskie.pl/koordynatorzy/

 

Kampania promocyjno-informacyjna

 

Informacja ukazała się w następujących tytułach:

 • Opowiecie.info Informator Powiatu Opolskiego (miesięcznik)
 • Tygodnik Lokalny 7 Dni (tygodnik)
 • Nowa Gazeta Lokalna (tygodnik)
 • Strzelec Opolski (tygodnik)
 • Tygodnik Krapkowicki (tygodnik)
 • Nowiny Nyskie (tygodnik)
 • Tygodnik Prudnicki (tygodnik)
 • Gazeta Brzeska
 • Tygodnik Ziemi Opolskiej (tygodnik)
 • Przegląd Brzeski
 • Panorama Powiatu Brzeskiego
 • Prudnik 24 (dwutygodnik)
 • Mój Przewodnik Nysa
 • Namysłowski Kurier Lokalny

 

Kampania promocyjno-informacyjna

Współpraca