Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

27-28.06.2023 – KONFERENCJA “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”

Zespół LIFE w dniach 27-28.06.2023 r. brał udział w konferencji organizowanej przez CAKE/KOBIZE/IOŚPIB w ramach projektu LIFE VIIEW2050 pt. “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”. Podczas konferencji odbyło się spotkanie networkingowe, przedstawiono szereg prezentacji i zapoznano się z różnymi projektami realizowanymi w ramach programu LIFE w Polsce, a dyskutowano również o sukcesach, jak również wyzwaniach i problemach związanych z ich realizacją.

Szczegółowy program oraz dostęp do prezentacji przedstawionych podczas konferencji:

Konferencja “Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”

Współpraca