Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

XV SPOTKANIE KOORDYNACYJNE – PRZEKAZANIE KAMER TERMOWIZYJNYCH

W ramach XV Spotkania Koordynacyjnego Gminnych Koordynatorów POP, 12 listopada 2022 oficjalnie przekazaliśmy kamery termowizyjne będące niezwykle przydatnym narzędziem pracy dla naszych 42 Koordynatorów.

Sprzęt w ręce przedstawicieli gmin wręczali Marszałkowie Andrzej Buła oraz Antoni Konopka. Spotkanie poprowadzili Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Manfred Grabelus oraz kierownik projektu LIFE – Tomasz Krystosek.

 

Współpraca