Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

21.10.2022 – SZKOLENIE Z OBSŁUGI KAMER FILR

21 października 2022 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przy ulicy Hallera odbyło się szkolenie z obsługi kamer termowizyjnych FLIR w ramach XIV Spotkania Koordynacyjnego Projektu LIFE.

Spotkanie rozpoczął Pan kierownik Tomasz Krystosek, przekazując informacje odnośnie przekazania sprzętu.

Szkolenie w zakresie obsługi kamer termowizyjnych oraz dedykowanego oprogramowania przeprowadził Pan Paweł Rutkowski z firmy Kamery IR Paweł Rutkowski. Już wkrótce będziemy mieli okazję przetestować sprzęt w terenie!

 

Współpraca