Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

14.10.2022 – KONFERENCJA „EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

W dniu dzisiejszym w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego GOSiR w Zakrzowie odbyła się konferencja „Ekologiczne aspekty zastosowania alternatywnych źródeł energii”.
Patronat honorowy objął prof. dr hab. Jerzy Buzek, Eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Wygłoszone referaty dotyczyły zagadnień z zakresu obecnej sytuacji energetycznej oraz Europejskiego Zielony Ładu.
Poruszono także tematykę wodoru jako źródła zeroemisyjnej energii.

Podczas konferencji Zespół LIFE rozdysponował szereg materiałów informacyjnych dotyczących szero ko pojętej problematyki ochrony powietrza.

Współpraca