Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

INFORMACJA O ZMIANIE NA STANOWISKU KIEROWNIKA PROJEKTU LIFE

Od 1 października 2022 roku funkcję Kierownika Projektu LIFE roku objął Pan Tomasz Krystosek.

Pani Katarzyna Oszańca, dotychczasowy Kierownik Projektu LIFE, złożyła wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 września 2022 roku.

Dziękujemy Pani Katarzynie za wkład w realizację projektu i życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej oraz wielu sukcesów.

 

13 spotkanie koordynacyjne

 

Dane do kontaktu:

Tomasz Krystosek

Kierownik Projektu LIFE

ul. Hallera 9, pok. 103.1

45-867 Opole

Tel: 77 44 82 129

e-mail: t.krystosek@opolskie.pl

Współpraca