Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

28.09.2022 – XIII SPOTKANIE KOORDYNACYJNE

28 września 2022 roku o godzinie 9.30 odbyło się XIII Spotkanie Koordynacyjne w ramach realizacji Projektu LIFE.

Tematyka spotkania obejmowała bieżące zagadnienia dotyczące pracy nad projektem oraz z zakresu księgowości. Omówiono między innymi załączniki do umowy z Gminami oraz wyznaczono termin (15 października) do zamieszczenia sprawozdania finansowego za III kwartał. Poinformowano Koordynatorów o postępach w realizacji zamówień na sprzęt wspomagający pracę koordynatorów (m. in. kamery termowizyjne).

 

 

Współpraca