Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

ROZDANIE ŚWIADECTW UCZESTNIKOM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

84 absolwentów otrzymało dziś świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikaty audytora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego dzięki studiom na Politechnika Opolska. Będą wspierać gminy i ich mieszkańców w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Zyskali oni nowe kompetencje, aktualną wiedzę i narzędzia, jak rozmawiać, doradzać mieszkańcom i jednocześnie skłonić ich do zastąpienia „kopciucha” najbardziej optymalnym, ekologicznym źródłem ogrzewania.

 

Współpraca