Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU LETNIEGO DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LIFE

Zakończył się semestr letni studiów podyplomowych „Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu Ochrony Powietrza”. Studia realizowane są w ramach projektu LIFE – System zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwieńczeniem semestru był wykład profesora Radomira Gono z VŠB – Technická univerzita Ostrava na temat odnawialnych źródeł energii.

Poniżej zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości dr inż. Grzegorza Borsuka z Politechniki Opolskiej, kierownika studiów podyplomowych.

 

Współpraca