Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

22.06.2022 – VII POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTEM LIFE

22 czerwca 2022 roku w formule on-line obyło się VII Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem LIFE.

Agenda spotkania obejmowała:

  • Powitanie, podsumowanie VI Posiedzenia KS LIFE oraz prezentacja harmonogramu VII Posiedzenia KS LIFE – Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  • Stan realizacji projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019 oraz najbliższe planowane do realizacji zadania – Pani Katarzyna Oszańca – kierownik Projektu, Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE
  • Stopień realizacji działań Gminnych Koordynatorów POP – Pan Tomasz Krystosek – Wojewódzki Koordynator POP, Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE

Współpraca