Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

28.04.2022 – VI POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTEM LIFE

28 kwietnia 2022 roku odbyło się VI Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem LIFE.

Przebieg spotkania:

  • Spotkanie otworzył oraz przywitał uczestników Pan Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Zastępca Przewodniczącego Komitetu, następnie podsumował najważniejsze ustalenia z V Posiedzenia KS LIFE oraz zaprezentował harmonogram VI Posiedzenia KS LIFE.
  • Pan Marek Bruštík – Kraj Morawsko-Śląski, przedstawił działania jakie Kraj Morawsko-Śląski realizuje w ramach ochrony powietrza.
  • Pani Katarzyna Oszańca kierownik projektu LIFE, zaprezentowała aktualny stan realizacji projektu
  • Pan Tymoteusz Sawiński – Zespół Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, przedstawił doświadczenia projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

 

Współpraca