Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

POWIADOMIENIE Z DNIA 14.12.2021 O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO I O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 13.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiecie krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawiszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 121,9 µg/m3, w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego wyniosło 107 µg/m3, a w Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 157,9 µg/m3.

Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w dniu 14.12.2021 r. na terenie województwa opolskiego.

 


Data wystąpienia 14.12.2021 r.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych:

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – GIOŚ (gios.gov.pl)

 

Współpraca