Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

POWIADOMIENIE Z DNIA 25.05.2021 O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA ŚREDNIODOBOWEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2021 w mieście Opolu i powiecie opolskim.

 


Data wystąpienia 25.05.2021 r.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych:

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3958

 

Współpraca